Budżet gminy na 2009 rok
Redaktor: Administrator   
01.03.2009.

Gmina Niegowa, jako ostatnia z powiatu myszkowskiego, uchwaliła w tym tygodniu budżet na 2009 r. Wszystkie pozostałe zrobiły to już w ubiegłym roku.

Deficyt, który wynosi 871 tys. zł, pokryty zostanie z pożyczek w wysokości prawie 715 tys. zł oraz z wolnych środków, którymi będą nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikające m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Tegoroczne dochody do budżetu zaplanowano na 19 mln 696 tys. 965 zł. Wydatki wyniosą 20 mln 567 tys. 965 zł. Utworzona została rezerwa celowa, związana z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości 20 tys. zł.