Przewodniczący Rady Gminy Niegowa

Imię i nazwisko mgr Józef Milewski
Telefon +48 (34) 315-10-20