Sekretarz Gminy

Imię i nazwisko Mirosław Szczepańczyk
Telefon +48 (34) 315-10-20
e-mail m.szczepanczyk@niegowa.pl