Turystyka Niegowa i okolice

Gmina Niegowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów nie tylko ze Śląska, ale i z odległych zakątków kraju. Jurajskie krajobrazy przyciągają zarówno miłośników biernego jak i czynnego wypoczynku. Zróżnicowane pod względem ukształtowania tereny poprzecinane są szlakami rowerowymi oraz turystyki pieszej i konnej.

szlak

Malownicze tereny, niepowtarzalne jurajskie krajobrazy, czyste powietrze i spokój dają możliwość prawdziwego wypoczynku i rekreacji.

krajobraz

Okolice Niegowej charakteryzują się wzniesieniami i głębokimi jarami, różnica wysokości dochodzi czasami do 90 m.

Ukształtowanie terenu pozwala zimą na uprawianie narciarstwa. Atrakcyjne szlaki turystyczne o różnym stopniu trudności zachęcają do wędrówek i spacerów. Skałki i groty przyciągają wspinaczy i speleologów.

Jedną z ciekawszych grup ostańców wapiennych są Skały Mirowskie, z bardzo dobrymi warunkami do uprawiania wspinaczki.

wspinaczka

Przeważająca część gminy zlokalizowana jest na terenach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Znajduje się tu dorzecze Pilicy i Warty.

Przez teren gminy przechodzą szlaki turystyczne:

- czerwony, Szlak Orlich Gniazd

- niebieski, Szlak Warowni Jurajskich

- żółty, Szlak Zamonitu