Gmina Niegowa

Gmina Niegowa położona jest na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, na południowy wschód od Częstochowy, w dorzeczu Pilicy i Warty. Gmina na obszarze 88 km2 zajmuje północno wschodnią część powiatu myszkowskiego. W skład gminy wchodzi 20 sołectw.

W strukturze gruntów dominują użytki rolne 78% powierzchni stąd główną funkcją gminy jest obsługa rolnictwa. Działalnością rolniczą zajmuje się 1300 gospodarstw indywidualnych.

Rozwija się również przemysł obuwniczy i obróbka drewna.

W ostatnich latach rozwinęły się gospodarstwa agroturystyczne.

Gminę zamieszkuje ponad 6 tysięcy ludzi.

niegowa2

Charakterystycznym elementem Niegowy jest przekaźnikowa wieża telewizyjna, z lat 60. Obecnie wykorzystywana jest jako wieża przekaźnikowa telefonii komórkowej.

wieza

Położenie w strefie podmiejskiej, duże powierzchnie pól i lasów, czyste powietrze, szlaki rowerowe, cisza, spokój sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Gmina Niegowa graniczy:

- na północy z gminą Janów
- na południu z gminą Kroczyce oraz gminą Włodowice
- na wschodzie z gminą Lelów
- na zachodzie z gminą Żarki