Jaskinia Ludwinowska

Położenie: Ludwinów, gmina Niegowa

Długość jaskini: 50 m.

Deniwelacja: 11 m.

Wysokość otworów: ok. 390 m npm.

Ekspozycja otworów: NW i W.

Jaskinia znajduje się w ostańcu na szczycie wzgórza położonego na południe od „centrum” wsi Ludwinów. Dojście z Ludwinowa ku południowi drogą polną. Otwory leżą w podnóżu widocznych z dala skał.

Do wnętrza prowadzą dwa otwory. Korytarz od otworu północnego, szeroki i wysoki, po kilku metrach łączy się z ciągiem biegnącym od drugiego otworu. Za tym połączeniem dochodzimy do 11-metrowego komina, otwartego całym przekrojem ku powierzchni. Za kominem korytarz staje się coraz niższy i zacieśnia się po kilkunastu metrach. Jaskinia w części płytszej jest sucha. Ściany zwietrzałe, form naciekowych brak. Dno zlega namulisko gliniaste.

Do utworzenia tego działu posłużono się książką:

"Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej" Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej - Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków 1983