Jaskinia Kamiennego Gradu

Położenie: Niegowa

Długość jaskini: 50 m.

Głębokość: 20 m.

Wysokość otworów: ok. 385 m npm.

Ekspozycja otworu: SE.

Do jaskini, znajdującej się północno-zachodnim krańcu porośniętej bukowym lasem Mirowskiej Góry, dojdziemy od skrzyżowania szlaków niebieskiego z czerwonym (przy drodze Mirów – Niegowa), idąc za znakami niebieskimi ku wschodowi. Szlak wznosi się na zbocze Mirowskiej Góry i po ok. 200 m przechodzi obok otworu jaskini. Wejście znajduje się w sporym leju o stromo opadającym dnie. W najniższym miejscu leja znajduje się zawalisko powstałe prawdopodobnie w miejscu pionowej studni. Do wnętrza jaskini prowadzi zacisk, położony powyżej zawaliska. Za nim znajdują się dwie niewielkie skałki. W pierwszej zachowały się polewy naciekowe i stalagmity; dno drugiej zalegają wielkie bloki. Jaskinia ma charakter zawaliskowy. Dno zalega rumosz i bloki skalne. Zwiedzanie wymaga użycia liny i specjalistycznego sprzętu.

Do utworzenia tego działu posłużono się książką:

"Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej" Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej - Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków 1983