Łutowiec

Łutowiec, niewielka wieś, o której pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1424. Wieża mieszkalno – obronna wzniesiona tu na przełomie XIII i XIV wieku uległa zniszczeniu na początku wieku XVI, a następnie została opuszczona.

lutowiec

Z jednego z wzniesień na terenie Łutowa roztacza się najpiękniejsza panorama z tych, które możemy ujrzeć na obszarze całej Jury. Widoczne są bowiem zamki w Mirowie i Bobolicach oraz pionowy grzebień skalny łączący obie warownie. Nieco na lewo widzimy również wzniesienie Góry Mirowskiej, którą polecamy speleologom. Tu mieszczą się bowiem dwie wspaniałe jaskinie: Kamiennego Gradu i Szczelina Piętrowa.