Zabytki gminy Niegowa

Spośród najciekawszych zabytków gminy Niegowa, najbardziej godne uwagi są ruiny średniowiecznych zamków obronnych w Mirowie i Bobolicach, strażnica w Łutowcu, ruiny zamku Ostrężnik oraz czternastowieczny kościół pod wezwaniem św. Mikołaja.

 Dominującym elementem krajobrazu skałek Mirowskich są ruiny dwóch zamków, które wznoszą się na krańcach skalnej grzędy, łączącej Mirów z oddalonymi o około półtora kilometra Bobolicami. Obydwa zamki, o niezwykle strzelistych sylwetkach, zbudowane na trudno dostępnych skałach i świetnie dopasowane do otaczającego terenu, należą obok Ogrodzieńca do najpiękniejszych orlich gniazd. Według legendy łączył je niegdyś podziemny korytarz.