Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Źródła Pani Halskiej Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Źródła Pani Halskiej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Wśród pomników przyrody nieożywionej w województwie śląskim, znajduje się szczelinowo-podpływowa nisza źródliskowa zwana „Źródłem Pani Halskiej”.
Źródło to znajduje jest w Sokolnikach.

Daje one nie tylko krystalicznie czystą wodę, ale także jest siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Źródła jurajskie i tereny do nich przylegające to miejsca występowania unikatowych i bardzo cennych gatunków fauny i flory, typowych dla chłodnych wód źródlanych. Są wśród nich endemity (rośliny i zwierzęta, których zasięg występowania ograniczony jest do określonych, zwykle niewielkich obszarów).

zrodlo1

Źródła jurajskie na ogół są zlokalizowane w pobliżu skał wapiennych, tworząc niepowtarzalną kompozycję krajobrazową.

zrodlo2

Pomniki przyrody są jedną z form ochrony przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody. Stosuje się ją dla zachowania zarówno tworów, jak i skupisk przyrody żywej i nieożywionej, które mają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową, wyróżniającą je spośród innych tworów. Pomnika przyrody nieożywionej nie wolno niszczyć ani uszkodzić. Nie wolno również przekształcać obszaru, na którym się on znajduje. Nie można wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Nie wolno też zanieczyszczać lub uszkadzać glebę, dokonywać zmian stosunków wodnych – jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. Nie wolno likwidować, zasypywać i przekształcać naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. Zabronione jest też wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych. Nie wolno też umieszczać tablic reklamowych.

Źródło: Aktualności - Biuro Prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 
Ciekawostki
Legenda o zamku w Bobolicach
Źródełko wody w Ostrężniku
Źródła Pani Halskiej
Jaskinie
Jaskinie
Reklamy
Wiadomości
Header Pic
left unten right unten
© 2023 Gmina Niegowa :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.